Hvad er skimmel.

I disse år er der øget fokus på skimmelsvamp i boligen. På trods af flere medicinske, biologiske og byggetekniske undersøgelser, er der stadig uafklarede forhold omkring hvordan skimmelsvamp virker på indeklimaet. Der mangler klare grænseværdier for hvornår skimmelsvamp er uacceptabel i boligen. Her ses bort fra mennesker som reelt er overfølsomme overfor skimmelsvamp. Det kræver indgående speciallægefaglig indsigt at kunne vurdere disse forhold og så længe der ikke er enighed indenfor den lægefaglige ekspertise, er det overordentligt vanskeligt for “os andre” at vurdere de sundhedsmæssige aspekter. Blandt rådgiverne er der ligeledes uenighed om hvordan bygningen skal undersøges, samt hvilke analysemetoder der er bedst at anvende ved angreb af skimelsvamp. Det er forståeligt at forbrugeren har svært ved at forholde sig til fup eller fakta.
Skimmelsvamp stammer fra naturen og findes overalt. Skimmelsporerne bringes ind i boligerne med udeluften og såfremt de rette betingelser er til stede i boligen vil sporene spire og en skimmelvækst er startet. En forudsætning for skimmelvækst er, at der er fugt tilstede. Fugt kan opstå på mange måder. Typisk skyldes fugt dårlige boligvaner eller  kondens som følge af kuldebroer. Der kan også komme fugt fra utætte vandinstallationer, utæt klimaskærm, oversvømmelse eller brandslukningsvand. Endelig kan kombinationer naturligvis forekomme. Når luftfugtigheden i boligen i længere tid overstiger 75-85% vil der næsten med sikkerhed opstå skimmelvækst. Temperaturen har også en betydning. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 graders C.
Skimmelvækst kan forekomme overalt i bygningen blot de rette betingelser er tilstede. Byggematerialer bestående af organiske materialer så som gipsplader, tapet, træ, finer mv. er særligt udsatte, men skimmelsvamp kan også trives på våd beton og murværk. Jordslåethed, som skyldes sortpigmenterede skimmelsvamp, ses typisk ved lavere temperaturer på fx. kuldebroer, vindueslysninger, koldtvandsrør mv. Mangelfuld rengøring i hjemmet vil desuden kunne give grobund for skimmelvækst. Husstøvet består af organiske materialer som skimmelsvampene kan leve af.

Juleappelsinen her er et rigtig godt eksempel på hvor skimmel lever bedst.
Appelsinen har stået i en glasvase og man ser tydeligt hvordan den del der har haft fugt og varme omkring sig er total skimmelbefængt, hvor i mod den del der har haft luft ikke er.