Skimmelsvamp på undertag og tagkonstruktion.

Skimmelsvamp i tagkonstruktioner er blevet et mere velkendt problem efter der er kommet så strenge krav om isolering og tæthed i huse. Derfor ses skimmel oftere og oftere i huse der kun er få år gamle. Heldigvis kan man behandle og stoppe angrebet før det bliver helt slemt.

Andre eksempler på hvorfor der kommer skimmel på undertaget:

Der er efterisoleres helt ud til undertaget så ventilationen begrænses.
Forkert projektering af ventilation.
Fejl på ventilation af bolig -skader på aftræksrør.
Manglende- eller skader på dampspærre.
Utætheder i taget.

Hvis den fugt der tilføres et koldt tagrum ikke bortventileres tilstrækkeligt hurtigt, vil den kondensere på overflader af spær, lægter og undertag. Dette resulterer i, at der skabes gunstige vækstbetingelser for skimmelsvamp i tagkonstruktionen.