Energimærker

Energi mærkning af en bolig skal ske når boligen enten skal sælges eller udlejes. Dette er lovpligtigt og skal indgå i ejendommens papirer.
Et energimærke er en rapport, om boligens beregnede energiforbrug. Dette foregår ved en bygningsgennemgang, hvor boligens energimæssige tilstand registreres.Energimærkning af eksisterende boliger indeholder desuden rentable forslag til energiforbedring.

Læs mere energimærker privat
Læs mere om energimærker erhverv

Læs mere om energimærkning på:
Energimærket er din nye bedste ven.

Hvis du vil klage over et energimærke skal du i første omgang kontakte firmaet som har udført mærkningen.

Hvis du vil klage over energimærkningsfirmaets behandling af klagen kan du kontakte energistyrelsen på www.ens.dk eller bruge link: https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Komplet Rådgivning har en professionel ansvarsforsikring som dækker vores ansvar i Europa.

Forsikringsselskab: Topdanmark – tlf. 70157777

Komplet Rådgivning.

Hos Komplet kommer ekspertisen fra vores baggrund som energikonsulent, mange års erfaring i byggebranchen og opdaterede kurser omkring indeklima og skimmel.

Hos Komplet leverer vi en komplet løsning, uden ekstra arbejde for dig.

Tak for din henvendelse, vi kontakter dig inden for 2 hverdage.
Det skete en fejl ved afsendelse. Tjek alle felter og venligst forsøg igen

Ved at benytte formularen godkender du at komplet.as må kontakte dig