Energimærker | Erhverv

Ved salg, udlejning eller overdragelse af bygninger og boliger skal der foreligge et gyldigt energimærke. Et energimærke har en gyldighed på 10 år.

Dokumentation af isoleringstykkelse på rør.

Energimærkning er lovpligtig og har til formål at synliggøre bygningens energiforbrug, og hvilke muligheder der er for at spare på energien. Kommende lejere eller ejere kan bruge et energimærke til at få et overblik over bygningens energimæssige tilstand, og overblik over udgifter til det beregnede varme- og elforbrug til belysning m.m.

Bygninger til handel og service, samt flerfamiliehuse på over 500 m², er generelt meget komplekse at energimærke, da der f.eks. ofte er store og komplicerede ventilations- og/eller varmeanlæg. Ved energimærkning af disse bygninger kræver det en energikonsulent, der er specielt godkendt til store ejendomme. En konsulent som opfylder en række specifikke kompetencemæssige krav. Komplets energikonsulet er godkendt til at udarbejde energimærke til erhverv og store ejendomme.

Bygninger til handel og service samt flerfamiliehuse er omfattet af nedenstående regler:

  • Alle nyopførte bygninger på 60 m² og derover skal energimærkes før ibrugtagning.
  • Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning.
  • Der skal fremlægges gyldig energimærkning, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel eller anpart i ejendommen.
  • Landbrugs- og industribygninger, fritliggende bygninger på under 60 m², bygninger der erhverves med henblik på nedrivning og fredede bygninger skal ikke energimærkes.

Energimærkning af nybyggeri
Formålet med et energimærk for nybyggeri er, at kontrollere om bygningen er udført, som forudsat i energirammeberegningen, der er udført inden opførelsen af bygningen. Endvidere skal energimærket kontrollere om bygningen opfylder de gældende energimæssige regler i bygningsreglementet. Der udarbejdes derfor ikke besparelsesforslag ved denne type energimærkning. Hvis bygningen kan godkendes i energimærket kan det danne grundlag for kommunens udstedelse af ibrugtagningstilladelsen.Energimærkning af erhverv, fx handel og service- samt flerfamiliehuse på over 500 m² kan kun udføres af en energikonsulent, der er godkendt hertil. Energimærkningen foregår ved at energikonsulenten besigtiger bygningen og registrerer de tekniske installationer, belysning samt klimaskærmens isoleringsværdier og arealer. Skjulte bygningsdele, som f.eks. isolering af terrændæk kan evt. findes i tegningsmateriale eller skønnes ud fra gældende bygningsskikke på opførelses- eller renoveringstidspunktet.

Bygningsejeren kan ved at udlevere tegninger, forbrugsoplysninger, hulmursattest og andet bygningsmæssigt relevant materiale, bidrage til at energimærket bliver så retvisende som muligt.

Ved energimærkning af nybyggeri er det et krav, at der udleveres en opdateret energirammeberegning som XML-fil, byggetilladelsen, energidata for vinduer, varme og ventilationsanlæg m.m.

Komplet Rådgivning.

Hos Komplet kommer ekspertisen fra vores baggrund som energikonsulent, mange års erfaring i byggebranchen og opdaterede kurser omkring indeklima og skimmel.

Hos Komplet leverer vi en komplet løsning, uden ekstra arbejde for dig.

Tak for din henvendelse, vi kontakter dig inden for 2 hverdage.
Det skete en fejl ved afsendelse. Tjek alle felter og venligst forsøg igen

Ved at benytte formularen godkender du at komplet.as må kontakte dig