Termografering

Termografering er en metode til at afsløre kuldebroer, utætheder og varmespild. Man opnår en varmeteknisk kortlægning af
overfladetemperaturer af f. eks. bygningsflader/-konstruktioner og får hurtigt et overblik over, hvor der optræder svagheder i klimaskærmen. Nærmere undersøgelser kan herefter målrettes til disse steder. Termograferingen kan udføres indvendigt og udvendigt:

Indvendigt til kontrol af eventuel tilstedeværelse af luftlækager og kuldebroer med kondensrisiko.

Her scannes typisk:
• Ydervægge
• Lofter
• Vinduespartier
• Samlinger omkring loft/vægge og vægge/gulve

Udvendigt typisk til kontrol af isoleringstilstanden i ydervægge.

Her scannes typisk:
• Tagflader, kviste og gavltrekanter (såfremt
loftetagen er udnyttet og opvarmet)
• Ydermure – specielt partier omkring vinduer,
etageadskillelse og fundamenter

Endvidere vil en indvendig termografering ofte foretages i forbindelse med en tæthedsprøvning, hvor der ved undertryk i bygningen ledes efter utætheder.