Termografering

Termografering er en metode til at afsløre kuldebroer, utætheder og varmespild. Man opnår en varmeteknisk kortlægning af

overfladetemperaturer af f. eks. bygningsflader/-konstruktioner og får hurtigt et overblik over, hvor der optræder svagheder i klimaskærmen. Nærmere undersøgelser kan herefter målrettes til disse steder. Termograferingen kan udføres indvendigt og udvendigt:

Indvendigt til kontrol af eventuel tilstedeværelse af luftlækager og kuldebroer med kondensrisiko.

Her scannes typisk:

  • Ydervægge
  • Lofter
  • Vinduespartier
  • Samlinger omkring loft/vægge og vægge/gulve

Udvendigt typisk til kontrol af isoleringstilstanden i ydervægge.

Her scannes typisk:

  • Tagflader, kviste og gavltrekanter (såfremt
  • loftetagen er udnyttet og opvarmet)
  • Ydermure – specielt partier omkring vinduer,
  • etageadskillelse og fundamenter

Endvidere vil en indvendig termografering ofte foretages i forbindelse med en tæthedsprøvning, hvor der ved undertryk i bygningen ledes efter utætheder.

Komplet Rådgivning.

Hos Komplet kommer ekspertisen fra vores baggrund som energikonsulent, mange års erfaring i byggebranchen og opdaterede kurser omkring indeklima og skimmel.

Hos Komplet leverer vi en komplet løsning, uden ekstra arbejde for dig.

Tak for din henvendelse, vi kontakter dig inden for 2 hverdage.
Det skete en fejl ved afsendelse. Tjek alle felter og venligst forsøg igen

Ved at benytte formularen godkender du at komplet.as må kontakte dig