Hvad er Skimmel

I disse år er der øget fokus på skimmelsvamp i boligen. På trods af flere medicinske, biologiske og byggetekniske undersøgelser, er der stadig uafklarede forhold omkring hvordan skimmelsvamp virker på indeklimaet. Der mangler klare grænseværdier for hvornår skimmelsvamp er uacceptabel i boligen. Her ses bort fra mennesker som reelt er overfølsomme overfor skimmelsvamp. Det kræver indgående speciallægefaglig indsigt at kunne vurdere disse forhold og så længe der ikke er enighed indenfor den lægefaglige ekspertise, er det overordentligt vanskeligt for “os andre” at vurdere de sundhedsmæssige aspekter. Blandt rådgiverne er der ligeledes uenighed om hvordan bygningen skal undersøges, samt hvilke analysemetoder der er bedst at anvende ved angreb af skimelsvamp. Det er forståeligt at forbrugeren har svært ved at forholde sig til fup eller fakta.

Skimmelsvamp stammer fra naturen og findes overalt. Skimmelsporerne bringes ind i boligerne med udeluften og såfremt de rette betingelser er til stede i boligen vil sporene spire og en skimmelvækst er startet. En forudsætning for skimmelvækst er, at der er fugt tilstede. Fugt kan opstå på mange måder. Typisk skyldes fugt dårlige boligvaner kondens som følge af kuldebroer. Der kan også komme fugt fra utætte vandinstallationer, utæt klimaskærm, oversvømmelse eller brandslukningsvand. Endelig kan kombinationer naturligvis forekomme. Når luftfugtigheden i boligen i længere tid overstiger 75-85% vil der næsten med sikkerhed opstå skimmelvækst. Temperaturen har også en betydning. De fleste skimmelsvampe vokser bedst ved 15-28 graders C.

Skimmelvækst kan forekomme overalt i bygningen blot de rette betingelser er tilstede. Byggematerialer bestående af organiske materialer så som gipsplader, tapet, træ, finer mv. er særligt udsatte, men skimmelsvamp kan også trives på våd beton og murværk. Jordslåethed, som skyldes sortpigmenterede skimmelsvamp, ses typisk ved lavere temperaturer på fx. kuldebroer, vindueslysninger, koldtvandsrør mv. Mangelfuld rengøring i hjemmet vil desuden kunne give grobund for skimmelvækst. Husstøvet består af organiske materialer som skimmelsvampene kan leve af.

Det er som oftest relativt nemt af fjerne selve skimmelsvampene. Men det kommer selvsagt meget an på hvad det er som er blevet angrebet, og ikke mindst hvor det er.
Det der ofte er jokeren i skimmelsvampeangreb er, at man ikke altid kan afgøre om man kan se det hele. Ofte sidder skimmelsvampene gemt, og det er derfor ikke altid nok blot at vaske overflader ned, hvis man ønsker at fjerne skimmelsvamp. Man kan man sagtens vaske lidt skimmelvækst ned fra et fodpanel i hjørnet af soveværelset. Men her oplever vi ofte, at der sidder mindst lige som meget vækst inde bagved fodpanelerne, for ikke at tale bag om tapetet/vævet eller lign.

Er man det mindste i tvivl, bør man kontakte en fagmand. De kan i langt højere grad finde ud af hvorfor det er opstået og derved få bugt med både skimmelsvampen og sikre at det ikke kommer igen. Når man har fundet årsagen til skimmelvæksten og fjernet det, kan det være nødvendigt at etablere tørring af de berørte områder. Vi bruger infrarød tørring til dette.

Hvis I selv vil rense mindre områder anbefaler vi at bruge Protox Hysan til dette. Hysan efterlader ingen sundhedsskadelige kemiske rester på de behandlede overflader.

I er velkommen til at kontakte vores indeklimarådgiver, for vejledning i brug og I kan ligeledes købe Hysan i vores shop.

Læs mere om :

Komplet Rådgivning.

Hos Komplet kommer ekspertisen fra vores baggrund som energikonsulent, mange års erfaring i byggebranchen og opdaterede kurser omkring indeklima og skimmel.

Hos Komplet leverer vi en komplet løsning, uden ekstra arbejde for dig.

Tak for din henvendelse, vi kontakter dig inden for 2 hverdage.
Det skete en fejl ved afsendelse. Tjek alle felter og venligst forsøg igen

Ved at benytte formularen godkender du at komplet.as må kontakte dig