Fugt

Fugt er årsag til mange skader i vores boliger. Vi hjælper dig med fugtmåling af dit hjem på en professionel og sikker måde, så en eventuel fugtskade ikke udvikler sig. Det er vigtigt at få stoppet fugt, da det ofte fører til skimmelvækst.

Vores fugttekniker udfører en non-destruktiv fugtmåling med sine instrumenter (overflademåling). Dette giver et klart billede af, hvorvidt der er fugt i huset. I de tilfælde hvor den non-destruktive fugtmåling indikerer et fugtproblem, vil det i nogle tilfælde være nødvendigt med destruktive indgreb for at kunne kortlægge skadens omfang. Det vil sige, at der bores ruller i gulvet (typisk opstrøgede gulve) for at kunne måle underlaget under disse. Ved forsatsvægge vil det også i nogle tilfælde være nødvendigt at bore huller i disse for at kunne måle på bagvedliggende materiale.  Alle indgrebene foretages naturligvis ikke uden kundens accept. Desuden sørger fugtteknikeren altid for, at indgrebet bliver så minimalt som muligt, og i mange tilfælde er det slet ikke synligt efterfølgende.

Efter fugtmåling og eventuel prøvetagning kommer vi med forslag til udbedring af skaden.