Tæthedsprøvning

Med en blower door-test kan vi måle en bygnings tæthed eller utæthed.
Blower door-test er en metode, der anvendes til at trykprøve en bygning, og hvor der ved testen påmonteres en ventilator i en af erhvervsejendommens døre. Herefter bliver alle ventilationskanaler og aftræk lukket.

En blower door-test sætter bygningen under over- eller undertryk og på den måde kan blower door-testen dokumentere, hvor tæt/utæt bygningen er.

Undertrykket fra en blower door-test medfører, at luften, for at udjævne undertrykket, finder vej ind i huset via husets utætheder i klimaskærmen. Luftgennemstrømningen fra blower door-testen som i løbet denne proces kører gennem huset, måles og udtrykkes som et gennemsnit i liter pr. sekund pr. kvadratmeter (l/s pr. m2).

Ved hjælp af blower door-testen laves en udførlig rapport med en beskrivelse af om en ejendom er “bestået” eller “dumpet” efter de gældende krav fra bygningsreglementet. Til at finde utætheder bruger vi røg, termografering og vores erfaring fra mere end 200 tæthedsprøver.  Der er 20 min. fejlfinding med i vores pris og vi kører helst ikke før huset har bestået.

Hvis bygningen dumper og ikke overholder kravene i bygningsreglementet, kan de konkrete fejl findes gennem en termografering forudsat, at forholdene til termografering er tilstede. Hvis bygningen består og overholder kravene i bygningsreglementet, afleveres en rapport indeholdende dokumentation af de fundne data.

Blower door-test måler hvor tæt en ejendom er, og der er flere grunde til, at en ejendom bør være tæt.

Hvis ejendommen er utæt, slipper varmen ud, og du skal bruge meget mere energi for at holde bygningen opvarmet.

Når den varme luft slipper ud i konstruktionerne vil der typisk dannes kondens, som kan give problemer med råd, svamp og dårligt indeklima.

Ulemper ved et utæt hus:
Varmen slipper ud
Varmeregningen bliver dyr
Stort CO2-udslip
Dårlig komfort med træk og kolde vægge og gulve
Varm luft, som indeholder meget fugt, kan trænge ud i de koldere konstruktioner. Fugten sætte sig som kondens, og det kan give råd og skimmelsvamp, så træet i tagkonstruktionen rådner.
Lufttæthed og bygningens energiforbrug hænger nøje sammen med, at utætte huse har et større energiforbrug..